exhaustively

  1. (a) çok ayrıntılı/kapsamlı bir şekilde, derinlemesine, inceden inceye, bütün ayrıntılarıyla, (b) yorucu/yıpratıcı
    bir şekilde, (c) tüketircesine, tüketerek, bitirerek.
bir konuyu baştan sona ayrıntılarıyla ele almak Verb