fall over

  1. (a) devrilmek, sırtüstü düşmek.
    fall over an obstacle: bir engele çarpıp düşmek. (b) yarış etmek,
    birbirinin üstünden atlamak.
    People were falling over one another to see the actress: Artisti görmek için halk birbirinin üstünden atlıyordu.
neredeyse kendini öldürme durumuna gelmek Verb
özel itina göstermek Verb
zahmete katlanmak Verb
yeni bir kitabı kapışmak Verb
çaba göstermek Verb
birine kuyruk sallamak Verb
birşeye takılıp yere yuvarlanmak Verb
birşeye takılıp düşmek Verb
birşeye takılıp tökezlemek Verb
birşeyi yapmaya çok hevesli olmak Verb
birşeyi yapmayı çok istemek Verb
birşeyi yapmaya can atmak Verb