fill in the gap in one's education

  1. Verb eğitimindeki boşluğu doldurmak