first steps in one's career

  1. Noun bir kimsenin meslek hayatındaki ilk adımlar
  2. Noun bir kişinin meslek hayatındaki ilk adımlar