foq- standing insert

  1. Noun bir gazetedeki önceden basılmış ek reklam sayfası