future earnings

  1. gelecek kazanç
vergileme zararını gelecek yıl kârları ile beyan etmek Verb