gain one's cause

  1. Verb amacına erişmek
  2. Verb davasını kazanmak