general creditor

  1. adi alacaklı
  2. teminatsız alacaklı
  3. alacağı hapis hakkı
  4. kefalet vb şeklinde temin olunmamış alacaklı