general damages

  1. Noun, Law manevi tazminat
  2. Noun kusurlu bir fiil veya ihmalin doğal ve kaçınılmaz sonucu olan zararlar
  3. bu zararlar hukuken şikâyet olunan fiilden doğmuş kabul olunur
  4. Noun kusurlu bir fiil veya bir ihmalin doğal ve zorunlu sonucu olan zararlar
maddi ve manevi tazminat Noun, Law