general jurisdiction

  1. genel yargı yetkisi
  2. genel kaza yetkisi
  3. (asliye mahkemesinin kaza yetkisi gibi
bir mahkemenin genel kaza hakkı