give back

  1. (a) geri vermek, iade etmek, (b) gerilemek, geri gitmek.
  2. (a) geri vermek, iade etmek.
    give it back to me. (b) (ses/ışık) yansıtmak.
    The cave gives back
    the sound of your voice.
iade etmek Verb
birşeyi geri vermek Verb
birşeyi iade etmek Verb
fazlasıyla iade etmek Verb
birini yağlamak Verb
birinin özgürlüğünü iade etmek Verb
birine birşeyi iade etmek Verb
birine birşeyi geri vermek Verb
birşeyi birine iade etmek Verb
birşeyi birine geri vermek Verb
(Sırtındaki gömleğine kadar) herşeyini vermek/feda etmek.