give one's respects to sb

  1. Verb birine saygılarını bildirmek