give over to

  1. Verb bırakmak
  2. Verb terk etmek
kendini içkiye vermek Verb
birşeyi birşey için kullanmak Verb
birşeyi birşeye ayırmak Verb
birşeyi birşeye tahsis etmek Verb
kendini birşeye vermek Verb
tüm zamanını birşeye ayırmak Verb
tümüyle birşeye odaklanmak Verb
kendini birşeye adamak Verb
sadece birşeye odaklanmak Verb
tüm vaktini birşeye ayırmak Verb