glitter ice

  1. glitter ile ayni anlama gelir. buzlu yağmur, yağmurdan ilerigelen buz.