go along

  1. (a) devam etmek, gitmek.
    Go along!: Haydi, git! (b) aynı fikirde olmak, fikrini kabul etmek.
    We
    will go along with you/ your suggestions. (c)
    go along with: eşlik /refakat etmek.
bir cadde boyunca gitmek Verb
parçası olmak Verb
refakat etmek Verb
kabul etmek Verb
uymak Verb
birinin görüşlerini paylaşmak Verb
yanaşmak Verb