good care

  1. Noun yakın ilgi
himayesinde
bakımsızlık
bir şeye iyi bakım sağlamak Verb