governmental committee

  1. hükümet kurulu
  2. hükümeti temsil eden kurul