hısar

fortress
tower
fort
castle
citadel
acropolis
acropolitan

Bir yerin korunması için yapılan yüksek ... çevrili küçük kale, kerman
Mûsikîmizde beş ... birleşik makam