harmonic curve

  1. uygulu eğri
  2. armoni eğrisi