have seen better days

  1. Verb kötü durumda olmak
  2. Verb kötü günler geçirmek