he had no alternative but to accept

  1. kabul etmekten başka çaresi yoktu