high water

  1. Maritime Traffic kabarık deniz
  2. Noun taşkın, kabarma, nehir suyunun en yüksek zamanı.
  3. Noun (bkz: high tide ) (1).
her halükarda ... Adverb
her ne pahasına olursa olsun ... Adverb
behemehal ... Adverb
ne olursa olsun ... Adverb
iki elim kanda olsa ... Adverb
ne olursa olsun, dünya yıkılsa/kıyamet kopsa bile.
I decided to go to B. tomorrow, come hell or high water.
ne olursa olsun, kıyamet kopsa bile, bütün zorluklara rağmen.
I'm going, come hell or high water.
kıyamet kopsa bile, ne olursa olsun, her ne pahasına olursa. hell1 (11&15).
ne (pahasına) olursa olsun, kıyamet kopsa bile.
He will keep his word through hell and high water.