hold no brief for

  1. Verb birini savunmayı kabul etmemek
onu savunmuyorum