home requirements

  1. Noun yerli ihtiyaçlar
  2. Noun memleket içi ihtiyaçlar