horse nettle

  1. Noun sarı diken
    (Solanum carolinense): Orta ve G. ABD'de yol kenarlarında biten sarı dikenli, beyaz
    çiçekli, sarı yabani meyveli bitki.