in agreement

  1. bağdaşık
  2. ahenkli
  3. mutabık
baş sallamak Verb
aynı ağzı kullanmak Verb
ağız birliği etmek Verb
ahenk teşkil etmek Verb
bir karara uymak Verb
biriyle mutabık kalmak Verb
bir sözleşmeye muvafakat etme
prensip anlaşması
yazılı sözleşme
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 17. Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması
Proper Name, Law
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
Noun, International Law
önemli noktalarda anlaşmak Verb
bir sözleşmede konulan şartlar
bir anlaşmada konulan şartlar
bir anlaşmada konulan şartlar Noun
Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Noun, Organizations
bir sözleşmeye şartlar koymak Verb
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
sözleşmenin hüküm kmülerine göre
sözleşmenin hükümlerine göre
bir anlaşmaya katılmak Verb
sözleşmedeki bir maddeyi okuma