intensive care patient

  1. Noun, Medicine yoğun bakım hastası