intimacy

 1. Noun, Psychology samimiyet
 2. Noun samimiyet, yakın arkadaşlık, sıkı dostluk, içli dışlı olma.
 3. Noun vukuf, derin bilgi.
  His intimacy with Japan makes him a likely choice as ambassador.
 4. Noun gizlilik, mahremlik, mahremiyet.
  He refused to tell it to me except in the intimacy of his room.
 5. Noun teklifsizlik, teklifsiz dostluk, senli benli davranış.
  The teacher allowed the pupils the intimacy
  of calling him by his first name.
 6. Noun cinsel ilişki, (özellikle gayrımeşru) cinsî münasebet.
teklifsiz olmak Verb