justifiable tresspass

  1. başkasının gayri menkulüne kanuni bir nedene dayanarak girme