lantern fish

  1. fener balığı
    (Myctophidae): derisindeki fosforışıl madde ile ışık veren iri gözlü ufak bir balık.