legislative body

  1. yasama organı
bir kanun tasarısını kanun koyucu organın önüne getirmek Verb
kanun koyucu organa bir kanunun tartışılması için önerge vermek Verb
yasama organına karşı suç Noun, Law
kanun koyucu organın alanı