life interest

  1. ömür boyu intifa hakkı
  2. hayat boyu yararlanılan menfaat
bir gayri menkul üzerinde şarta bağlı mülkiyet hakkı
hayata karşı yeniden ilgi duymak Verb