like sardines

  1. balık istifi gibi
balık istifi.