live through someone's life

  1. Verb başkasının hayatını yaşamak
  2. Verb başkası olduğunu hayal etmek
  3. Verb kendini başkası sanmak