loose a case by default

  1. Verb bir davayı gıyap kararı ile kaybetmek