los

Los Angeles Noun, Place Names
dim
twilit Adjective
sombre somber
gloomy
poorly lit
shadowy
crepuscular
murky
dark
subfusc
subfuscous
twilight
darkish
dern
dismal
foggy
muzzy
obscure
loess
dimly Adverb

Az ışıklı, ... aydınlık olmayan
Daha çok vâdî ve yamaçlarda bulunan, ... kum karışımı ince balçık