lose a case by default

  1. Verb bir davayı gıyap kararıyla kaybetmek