low rate

  1. düşük kur
ucuza almak Verb
düşük değer biçmek Verb
düşük faizle
düşük faiz getirmek Verb
düşük doğum oranı
düşük döviz kuru