make a fuss of

  1. (birinin) üzerine titremek, aşırı düşkünlük/iptilâ/sevgi göstermek, birini fazla ağırlamak.
    make a
    fuss about sth: bir şeyi mesele yapmak.