man-hour

  1. Noun iş(çilik) saati: bir işçinin bir saatlik çalışması. (Sanayide zaman birimi olarak kullanılır).
    kıs.:
    man-hr.
adam saat
bir insan tarafından bir saatte yapılan iş
adam-saat (belirli bir faaliyet için gerekli personel sayısının bu personelin çalışma saatleriyle çarpımı