mass number

  1. Noun, Biology kütle numarası
  2. Noun kütle sayısı: (a) bir öğecik çekirdeğinin çekincik sayısı, (b) bir öğecik çekirdeği yerdeşinin öğecikler
    kütlesine en yakın tüm sayı.