mercury mercury delay line

  1. cıvalı geciktirme hattı