middle lamella

  1. Noun ortazar: bitki gözeleri arasında bulunan pektinli zar.