most significant digit

  1. Noun en büyük belirtici sayak: bir sayının en solundaki sayak/rakam.
    kıs.:
    MSD. (bkz: least significant digit )