muddle one's papers

  1. Verb kağıtlarını altüst etmek