muddle sb's life

  1. Verb birinin yaşamını altüst etmek