natural and legal persons

  1. Noun, Law gerçek ve tüzel kişiler
  2. Noun, Law hakikî ve hükmî şahıslar