net surplus

  1. Noun (US) net fazlalık (her türlü işlem giderleri , vergiler , faizler , sigorta ve temettü ödendikten sonra bir işletmenin kârları
  2. net fazlalık
net kâr fazlası