new left

  1. yeni sol
  2. İngiltere'de eski libaral felsefeyi reddeden genç radikaller tarafından başlatılan sonradan özgürlük
    ve bireyselliği engellediği inancıyla kudrete kar