overview

  1. Noun (bir konu/düşünce vb. ye) genel bakış, özet, ana fikir.
  2. Noun (inceleme/çalışma vb. hakkında) genel fikir, sürvey, kısaca (kuşbakışı) gözden geçirme.
ürün tanıtımı Noun, Media-Publishing